Over de schoolWij zijn trots op onze school en dat heeft zijn redenen.
We zijn een school waar de Bijbel, het woord van God, het uitgangspunt is voor het onderwijs.
We zijn er trots op en dankbaar voor dat we dat mogen doen.
Wij hebben de missie: 'Onze school is er voor ieder kind, een uniek door God geschapen mens.'
Onze mooie naam Benjamin heeft de prachtige betekenis: gelukskind. 

Onze school is een kleine school. Een klein team geeft onderwijs aan ongeveer 160 kinderen, verdeeld over
kleine groepjes.
Zelfs het schoolbestuur is klein: het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs op één school. Het lukt ons, bestuur, directie en leiderschapsteam, om de ontwikkelingen in onderwijsland te gebruiken om de kwaliteit van
ons onderwijs te verbeteren.
We zijn een eigenwijze school. Ook daar zijn we trots op. Als enige Gereformeerde Basisschool in Brunssum Limburg kunnen en willen we geen fusie met andere scholen of schoolbesturen aangaan. We zouden dan te veel van onze identiteit en de daarop gebaseerde onderwijskundige uitgangspunten zullen moeten prijsgeven. We blijven dus alleen en staan op eigen wijze voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen.
We zijn er trots op dat er steeds weer ouders zijn die voor het onderwijs op onze school kiezen. Wij willen erg
ons best doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Op deze website kunt u lezen op welke manier onze
school dat onderwijs gestalte geeft en organiseert.

Namens het team en het bestuur van de Gereformeerde Basisschool Benjamin wens ik u veel leesplezier.

Danielle van der Niet
Directeur GB Benjamin