Bestuur

Onze school is een eenpitter. Dat betekent dat we 1 bestuur hebben met 1 school. Dat vinden we heel fijn. De lijnen zijn kort en we hebben een heel betrokken bestuur.

De school wordt bestuurd door het bestuur van de "stichting Gereformeerde basisschool Benjamin". Uitgangspunt van het schoolbestuur is het instandhouden van onderwijs met als basis de bijbel, het Woord van God. De school heeft dan ook een duidelijke missie: 'Onze school is er voor ieder kind: een uniek door God geschapen mens.' In onze schoolgids en het schoolplan kunt u meer informatie vinden over de uitgangspunten van ons onderwijs.

Het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuurder: mevr. D. van der Niet.

En een vrijwillig, toezichthoudend bestuur, bestaande uit 5 bestuursleden met als voorzitter dhr. R. Verhage. 

Zij houden toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, financieel beleid en personeelsbeleid. Elk jaar wordt in een jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Ook zijn er regelmatig overlegmomenten met het bestuur onderling, de Medezeggenschapsraad en commissieoverleg (bv. Financiële commissie of kwaliteitscommissie).

 

Heeft u een vraag of opmerking voor het bestuur mail dan naar  info@gbbenjamin.nl