MR

Medezeggenschapsraad

Naast een schoolvereniging functioneert op onze school een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR heeft bij belangrijke beleidsvoornemens of beleidsveranderingen instemmings- of adviesrecht.
De MR bestaat uit 2 geledingen. De geleding leerkrachten vertegenwoordigt het op school werkzame personeel, terwijl de geleding ouders alle ouders vertegenwoordigt.

Schooljaar 2016/2017:
Mevr. L. Dijkstra: voorzitter, teamgeleding
Mevr. M. Luit: teamgeleding 
Mevr. A. van Groningen: oudergeleding
Mevr. S. van Reijn: oudergeleding