Schoolondersteuningsprofiel

klik op de afbeelding voor het Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

 

Keuzes

De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op onze school uitziet. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken. Klik op de foto voor het schoolondersteuningsplan, zodat u ziet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

 

Opvallend aan dit profiel

Wanneer u nadrukkelijker naar de cijfers kijkt, zal het u opvallen dat de ratio leraar– leerlingen goed verdeeld is, en dit geldt ook voor het getal bij de intern begeleider. Echter, bij de remedial teacher staat een enorm groot getal. Dit klopt niet, het is een fout geweest bij het invullen van het voorliggend document. De ratio remedial teacher – aantal leerlingen is iets meer dan die van de intern begeleider.